06 June 2014

jalan simpang

akh simpang, itu memang membikin bingung
di hadapan yang bimbang, aku berikan jedah
moratmarit, tundukkan kepala
kemanakah pergi nantinya
akh simpang, itu memang membikin bingung
barangkali orang besar sudah banyak lewat simpang
dari sana, taklukkan jelajah bimbang
dari mana pijak akhirnya melanglang
sudikah henti sejenak kala arus mulai besar
akh simpang memang bersilang
banyak sebrang yang jauh 
banyak silang yang simpang


Popular Posts